Fleur-de-lis

1.3 Stitch pattern

a)2 colours (A main colour and B fleur-de-lis colour)

AAAABAAAA
AAABBBAAA
AAAABAAAA

b)3 colours (A main colour, B fleur-de-lis outer colour and C fleur-de-lis inner colour)

AAAABAAAA
AAABCBAAA
AAAABAAAA

AAAABAAAA
AAABCBAAA
AAAABAAAA

2.5 Stitch Pattern

a)2 colours

AAAABAAAA
AAABBBAAA
AABBBBBAA
AAABBBAAA
AAAABAAAA

b)3 colours(A main colour, B fleur-de-lis outer colour and C fleur-de-lis inner colour)

AAAABAAAA
AAABCBAAA
AABCCCBAA
AAABCBAAA
AAAABAAAA